Provádím broušení pomníků z umělého kamene – terasa

Teraso je směs drceného kameniva a cementového pojiva. Působením povětrnostních vlivů dochází k erozi povrchu materiálu a vymývání pojiva. Povrch hrubne a lépe se v něm drží nečistoty.

REK_0039REK_0038REK_0037Přebroušením se povrch umělého kamene vyčistí a zarovná a pokud je celkově v dobrém stavu, může opět získat parametry nového kamene. Podmínkou je kvalitně provedené přebroušení nejen hrubým diamantovým nástrojem.
Broušení, ukázky některých mých prací před a po


Broušení provádím na místě. Demontují se pokud možno všechny lucerny a vázy, skleněné desky, ozdoby, zvedá se krycí deska z důvodu lepšího přístupu. Velké a dobře přístupné plochy brousím s odsáváním prachu, takže nedochází k znečištění okolí.

Při čištění pomníků tlakovou vodou dochází k odstranění všech volných nečistot (lišejníky, usazeniny) na povrchu kamene.

Tato metoda je vhodná pro všechny přírodní kameny a zejména pro hrubou, štokovanou žulu. Lze vhodně kombinovat s chemickým čištěním.